תחרות המבוססת על שנאה נידונה לכישלון מראש

במשך שנים המערכת הבנקאית זכתה ובצדק לביקורת נוקבת מצד הציבור הרחב ונבחריו. לא רק הרווחים העצומים והחזיריים של הבנקים הרגיזו את הלקוחות אלא העובדה שרווחים אלו נעשו בעזרת הכסף הציבורי כאשר הריבית ששולמה לו על יתרות זכות היתה אפסית אם בכלל. לכך תוסיפו מערכות שירותיות לקויות, מערכות גבייה אגרסיביות וריביות רצחניות הגובלות בנשך למי שמעמדו … המשך לקרוא תחרות המבוססת על שנאה נידונה לכישלון מראש