מחכים לביטוח הלאומי – על חזון ושקיפות

".....המוסד לביטוח לאומי פועל על פי חוק, ליישום מדיניות הרווחה של מדינת ישראל, והוא שותף משפיע בהתווייתה ובשמירה עליה. רעיון הערבות ההדדית, הקטנת הפערים בחברה, צמצום העוני והבטחת קיימות מערכת הבטחון הסוציאלי לאורך זמן, עומדים בבסיס פעילות הארגון. ...... הביטוח הלאומי יפעל באופן יזום ביעילות ותוך גילוי רגישות לכבוד האדם, כל שכל מבוטחת ומבוטח יוכלו … המשך לקרוא מחכים לביטוח הלאומי – על חזון ושקיפות