יש בעייה בשוק הדיור וגם אנחנו אשמים

מבקר המדינה לא חידש דבר. הוא לא הצביע על דבר אחד שלא ידענו קודם. מבקר המדינה "שכח" להזכיר ולטפל לפחות בשלושה גורמים נוספים שאחראיים על משבר הדיור. שניים גדולים ומשמעותיים ביותר והשלישי. אנחנו עוד נגיע לשלישי. דו"ח מבקר המדינה על משבר הדיור כמעט ולא עסק בחלקם של הבנקים במשבר, בתפקיד שמשחקים היזמים והקבלנים. איך בעצם … המשך לקרוא יש בעייה בשוק הדיור וגם אנחנו אשמים