תוחזר קצבת יוצאי צבא/שירות אזרחי

בשנת 1970 הונהגה בישראל קצבת יוצאי צבא. היה זה מענק , על-פי חוק החיילים המשוחררים  ששולם בגין הילד השלישי ואילך למשפחות שאחד מבניהן שירת בכוחות הביטחון. הקצבה סייע למשפחות רבות בקבלת ניקוד גבוה יותר בזכאות לדיור ובהטבות נוספות אך התנאי הקושר את קבלתה לשירות צבאי, יותר משנועד להיטיב עם חיילים משוחררים, נועד למנוע את ההענקה … המשך לקרוא תוחזר קצבת יוצאי צבא/שירות אזרחי