הגזירות הכלכליות ושלטון הפקידים

הסצנה הבאה התרחשה בחודש דצמבר אחד, במסגרת המאבק על תקציב המדינה. ראש הממשלה אז היה אריאל שרון, הכנסת עוד לא עברה למשכנה החדש והועדות התקיימו באגף הישן של בניין הפרלמנט הישראלי, במקום בו מתכנסות כיום ישיבות הסיעות החברות בכנסת. בקצה אחד של המסדרון, ועדת הכספים, בקצה השני ועדת החוץ והבטחון ובאמצע, עשרות, מאות, מעאכרים, פעילי … המשך לקרוא הגזירות הכלכליות ושלטון הפקידים