השבוע החברתי שלי – חמש נקודות על המצב החברתי.

הספין התורן –הגזירות הכלכליות השבוע התבשרנו כי בשנה הבאה יהיו גזירות כלכליות לא פשוטות. תוספת מע"מ, מס על הדלק, מיסים על אלכוהול וסיגריות, קיצוץ במשרדי הממשלה, בקצבאות ומה לא.  היתה מחאה? היתה צמיחה, הספין הנוכחי הוא שאנחנו לא רוצים להיות יוון. אנחנו חוששים מלחזור לשנות השמונים הלא עליזות שם היתה לנו אינפלציה דו ספרתית ולפעמים … המשך לקרוא השבוע החברתי שלי – חמש נקודות על המצב החברתי.