אני מאשים!!

תשעה באב 2012, זמן טוב לחשבון נפש וכן, גם להתחשבנות. אז הינה שלי, חלק ממנה. אני מאשים את ראש הממשלה במנהיגות פחדנית המאופיינת בתופעה קלאסית של "גיבור על חלשים:" ראש ממשלה שלמעלה מעשור בתפקידיו הציבוריים הוא מדרדר את החברה שלנו לפתח התהום, שאינו מסוגל לקבל החלטות קשות באמת והפוגע מידי יום ביומו באילו שהוא נשבע … המשך לקרוא אני מאשים!!