יש מי שקושרים אותו, יש מי שמכניסים לבידוד ויש מי שמקבל שמירה צמודה במליון ש"ח לשנה

לקשור חולי נפש ליותר מזמן קצר זה לא אנושי ולא מוסרי, להכניס חולים לחדר בידוד לתקופה של חודשים ושנים זה פשע האם יש דרך אחרת? מסתבר שכן. הסיפור הבא מכעיס מאד. לא בגלל שמתברר שבעלי קשרים יכולים לדאוג לטיפול ושמירה צמודים במימון המדינה על בני משפחותיהם אלא בגלל שמול השמירה הזו יש עשרות ואולי יותר, … המשך לקרוא יש מי שקושרים אותו, יש מי שמכניסים לבידוד ויש מי שמקבל שמירה צמודה במליון ש"ח לשנה