לדבר בשקט הרבה יותר משפיע מלצעוק ולקלל

הגיע הזמן לשיח  תרבותי ומכיל ולא לדברי קללה ונאצה מצד נבחרי הציבור ונציגי הממלכה השביעית התלהמות מילולית בפוליטיקה היא דבר ידוע. בכל העולם. אין בזה חדש. אבל נדמה שבשנתיים האחרונות אנחנו כאן בישראל הצלחנו להביא את ההתלהמות הזו לסוג של התבהמות (וסליחה לבהמות), לסוג של אלימות מילולית ולא התלהמות הבאה מתוך רצון אמיתי לקדם אג'נדה. … המשך לקרוא לדבר בשקט הרבה יותר משפיע מלצעוק ולקלל