תודה לשר האוצר ותזכורת למי שייכת הבכורה לתוכנית החסכון על חשבון קצבאות הילדים

"קיצוץ בקצבאות הילדים זה רע  - לפחות שיקחו את הכסף כהלוואה לחסכון לגיל 18". זו היתה הכותרת למכתב בהול שנשלח בחודש אפריל 2013 לשר הרווחה והשירותים החברתיים דאז, ח"כ מאיר כהן. "אנחנו מתנגדים לקיצוץ בקצבאות הילדים או לכל פגיעה במרכיבים האוניברסליים של תוכנית זו.  כך כתבו חברי הנהלת "ידיד" פרופ' גוני גל, דיקן בית הספר … המשך לקרוא תודה לשר האוצר ותזכורת למי שייכת הבכורה לתוכנית החסכון על חשבון קצבאות הילדים