posts

אם הפגנות אז גם הופעות

אני מודה שאני לא ממש מבין את החברים היקרים שיושבים שם למעלה ומחליטים החלטות על החיים שלנו. אבל לפני שאסביר אני חייב להגיד למה כתבתי חברים ולא חברים וחברות למשל. התשובה פשוטה וברורה אבל צריך לשים אותה כאן ובגדול, פשוט כי אין חברות. את משבר הקורונה מנהלים לצערי הרב רק גברים. כמעט רק גברים. בטח … המשך לקרוא אם הפגנות אז גם הופעות