לידיעת חברי ועדת הכלכלה – אתם מנסים לחוקק את חוק נתוני אשראי ובפועל בנק ישראל כבר מקים את המאגר מאחורי גבכם

בחודשים האחרונים מתכנסת ועדת הכלכלה של הכנסת לדיונים עמוקים ורציניים בהצעת חוק נתוני אשראי – אחד החוקים החשובים המחוקקים בימים האלה על ידי הכנסת. חוק שהוא נדבך משמעותי ביותר במסגרת רפורמת האשראי של שר האוצר, חוק שהשפעתו על הציבור הישראלי אדירה באשר הוא יקבע את גורלם הכלכלי של מליוני ישראלים. החוק הינו חוק מורכב ביותר, … המשך לקרוא לידיעת חברי ועדת הכלכלה – אתם מנסים לחוקק את חוק נתוני אשראי ובפועל בנק ישראל כבר מקים את המאגר מאחורי גבכם