כשלים בהתנהלות בתי המשפט ושב"ס בכל הנוגע לשמירה על זכויותיהם של עצירים ואסירים

זה נכון לעבור למאסר ביתי אבל חייבים במקביל חייבים לשנות את התנאים בבתי הסוהר ובתאי העצירים הבוקר פורסמו המלצות הצוות המיוחד בראשותו של עו"ד עמית מררי המשנה ליועמ"ש בכל הנוגע למאסר מי שעברו עבירות קלות. כמי שהיה שם, הפרטים בהמשך, אני חושב שמדובר בהמלצות חשובות וטובות אבל גם אם יאומצו במלואן ויקטינו את הצפיפות הגדולה … המשך לקרוא כשלים בהתנהלות בתי המשפט ושב"ס בכל הנוגע לשמירה על זכויותיהם של עצירים ואסירים