העובד הסוציאלי החדש מטפל ומסייע במיצוי זכויות

נתחיל מהסוף. בקרוב תונח על שולחן הכנסת הצעת חוק שתעסוק בעדכון תפקידו של העובד הסוציאלי בישראל. לא עוד דמות המטפל העוסקת בעיקר בתוכניות טיפוליות  עבור ויחד עם הלקוחהנמצא במצוקה כי אם הרחבה ותוספת שתהפוך אותו לשותף אקטיבי להתנהלות מעצימה של חיים הנמצאים במשבר זמני או מתמשך תוך חיזוק האחריות האישית במקביל ליצירת פתרונות ברי קיימא. … המשך לקרוא העובד הסוציאלי החדש מטפל ומסייע במיצוי זכויות