אם רוצים שוק מפותח להשכרה אי אפשר להטיל את דמי התיווך רק על השוכרים

הרצון לעשות טוב מתקפל, כמעט תמיד, אל מול אינטרסים כלכליים. כך קרה גם בחוק שכירות הוגנת של חברי הכנסת רועי פולקמן וסתיו שפיר. אחד הסעיפים החשובים והמרכזיים שלו העוסק בשאלת התשלום למתווך עוקר מתוכן והביא את חברות התיווך והמתווכים הפרטיים לביצוע תרגילים שיאפשרו להם להמשיך בנוהל הפסול הנהוג מימים ימימה – לא משנה מי מזמין … המשך לקרוא אם רוצים שוק מפותח להשכרה אי אפשר להטיל את דמי התיווך רק על השוכרים